Информация за София

1000 София, ул. Бачо Киро 12
Тел./факс (02) 987 99 55, (02) 980 99 03
E-mail: info1@infoSofia.bg

Информация за София по телефона: тел. (02) 987 99 55