Компютърната версия на Информация за София не се различава от интернет версията, но Ви дава същественото предимство да ползвате цялата база данни без да е необходимо да имате интернет достъп.

Минимални системни изисквания:
Операционна система Windows и Internet Explorer

Последна версия: Информация за София 2007.1
Последна актуализация: 30.04.2007

Можете да изтеглите компютърната версия оттук.